fbpx

טיפול תרופתי

טיפול תרופתי הינו אחד מאפיקי הטיפול בהם ניתן לבחור כאשר מתעוררים קושיים נפשיים מסוגים שונים (כגון חרדה, הפרעת מצב רוח, הפרעות שינה).

הטיפול התרופתי אינו הבחירה הראשונה ואינו מובן מאליו. טיפול תרופתי מוצע רק כאשר הרושם הוא כי מדובר בטיפול היעיל ביותר לאותו מצב ואין לו חלופה אחרת. הטיפול התרופתי מותאם לכל מטופלת באופן ייחודי תוך התחשבות בתסמינים מהם סובלת המטופלת, פרופיל תופעות לוואי של התרופה ומצבה הפיזיולוגי/רפואי של האישה (האם הרה, מניקה, נוטלת טיפול תרופתי למצב רפואי אחר).

לצורך כך נעשית הערכה ראשונית הכוללת נטילת היסטוריה רפואית (כללית ופסיכיאטרית), היסטוריה תרופתית, סקירת בדיקות מעבדה , בדיקה הסוקרת את התסמינים הנוכחיים והעדפותיה של האישה. במידה ואכן מומלץ טיפול תרופתי מתבצע מעקב רפואי על מנת לוודא את התאמת המינון והעדר תופעות לוואי.

התזמון של תחילת הטיפול התרופתי ומשך נטילתו גם הוא משתנה. נשים רבות חוששות כי תחילת טיפול תרופתי משמעו כי תזדקקנה לטיפול ללא מגבלת זמן. חלק חשוב בהתאמת הטיפול התרופתי הוא מתן הטיפול לפרק הזמן לו זקוקה המטופלת ונחיצותו מוערכת לאורך המעקב הרפואי.

חשוב לציין כי ניתן ליטול טיפול תרופתי בצורה בטוחה גם במהלך טיפולי פריון, הריון או הנקה.

ניתן לשלב את הטיפול התרופתי עם אפיקי טיפול אחרים כגון טיפול פסיכולוגי או טיפול בדיקור לפי הצורך. כמו כן כאשר קיימת אצל המטופלת התלבטות לגבי נטילת הטיפול ניתן להתחיל בטיפול אחר, למשל בטיפול פסיכולוגי ובהמשך במידת הצורך לשלב את הטיפול התרופתי עם ההבנה כי במידה והמטופלת אינה זקוקה לו עוד לאור ההתקדמות בתוך הטיפול הפסיכולוגי, יהיה ניתן להפסיקו באופן בטוח תחת מעקב רפואי.

לנשים הנוטלות טיפול תרופתי קבוע, טרם פנייתם למרכז, מוצעת התייעצות בדבר התאמת הטיפול לתלונותיהן והתאמת טיפול המתאים למצבן (תכנון הריון, הריון ,הנקה).

דילוג לתוכן