fbpx

טיפול קבוצתי

טיפול קבוצתי

נשים רבות חוות ניתוק או דחייה ממעגלי התמיכה המרכזיים שלהן וחוות קושי לחלוק את תחושותיהן עם אנשים שלא עברו חוויה דומה. תחושת הבדידות בתוך משבר עלולה להציב מחסום נוסף בהתמודדות הנפשית של האישה, העלולה לחוש שאין איש שיכול להבין אותה.

קבוצות טיפוליות נועדו לאפשר לנשים חוויה של תמיכה ומרחב של הבנה. לקבוצות הטיפול במרכז מגיעות נשים שעברו חוויות דומות ומתמודדות עם משברים משותפים.

בקבוצת הטיפול מתאפשר שיח בין נשים בעלות רקע דומה, בתוך מרחב בטוח המאפשר תחושת שייכות, תמיכה הדדית, למידה של כלים, הבנה והזדהות. ניתנת אפשרות לעיבוד הקושי הרגשי, תוך עבודה ממוקדת בנושא משותף, בסיוע ובליווי של מנחת הקבוצה.

אובדן הריון

אובדן הריון הינו אירוע קשה, גופנית ונפשית. הכאב והאובדן הסמוי עלולים להשפיע על היבטים שונים בחייך. בטיפול הקבוצתי תוכלי לעבד את האובדן שחווית, במרחב תומך, מוגן ובטוח, עם נשים שעברו תהליך דומה.

טיפולי פוריות

תקופת טיפולי הפוריות טומנת בחובה התמודדות פיזית ורגשית, אישית וזוגית לצד תהליכים רפואיים, ציפיות, אכזבות וניסיון להמשיך את שגרת החיים. אנחנו מאפשרות לך לא להישאר לבד.

דילוג לתוכן