fbpx

טיפול זוגי מיועד לכל זוג שמעוניין לשפר את מערכת היחסים הזוגית. ב"עולם ומלואה" אנו עוסקים בסוגיות זוגיות הקשורות למעגל הפיריון.

טיפול זוגי סביב מעגל הפיריון מיועד לזוגות החווים מתחים בחיי הזוגיות שלהם, כתוצאה מטיפולי פוריות, לבטים בנוגע להורות, קשיים ודילמות סביב הריון ולידה, התמודדות עם אובדני הריון ולידות שקטות, או קונפליקטים המתעוררים כתוצאה מכניסה לשלב החדש של הורות צעירה.

טיפול זוגי נועד לשפר את מערכת היחסים, על-ידי הבנת הסיבות לקונפליקטים והקניית כלים לתקשורת מיטיבה, שתאפשר ביטוי הצרכים האישיים, ופתיחות לצרכי בת/ בן הזוג. לכל אחד מבני הזוג ניתנת הזדמנות להתחבר לשני/ה ולהכיר את עולמ/ה. דיאלוג פורה בין בני זוג הינו משאב חשוב בעת קבלת החלטות והתמודדות משותפת עם השינויים החדשים המתרחשים בצמתים שונות בחיי הזוגיות ומסייע  בניהול קונפליקטים עתידיים.

טיפול לרוב מתקיים כאשר שני בני-הזוג נוכחים בחדר הטיפולים, ובעת הצורך מתקיימות גם פגישות אינדיבידואליות כשהמטרה הינה לשפר את מערכת היחסים הזוגית.

 

דילוג לתוכן